Zpracování mezd a personalistiky

Rádi pro vás zajistíme vedení mzdové a personální agendy dle aktuálních předpisů a pravidel:

  • Vedení osobních údajů zaměstnanců
  • Zapracování dobrovolných srážek a spoření zaměstnanců
  • Evidence daňových údajů
  • Evidence dovolených a její výpočet
  • Evidence náhrad na dovolenou a nebo nemoc
  • Vyhotovení ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • Vedení mzdových listů a jejich archivace
  • Zpracování a podání přihlášek a odhlášek zaměstnanců pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny

Samozřejmostí je školení vlastních zaměstnanců, aby byly vždy zaručené aktuální legislativní předpisy. Tímto způsobem není Vaše společnost zatížena vlastním zaměstnancem na zpracování mezd a nenesete náklady na jeho školení a na pořizování softwaru na zpracování složité mzdové a personální agendy. Pro Vás to znamená, že máte více času na rozvoj Vašich podnikatelských aktivit.

Vedení mzdové a personální agendy provádíme s ohledem na dodržování pravidel mlčenlivosti vůči třetí osobě. Předané originální osobní doklady jsou uloženy tak, aby nebylo možné je zneužít. Komunikace se státními úřady je zabezpečena elektronicky.

Na základě požadavků připravíme návrh pracovní smlouvy a všech podkladů k přihlášení nebo odhlášení zaměstnance. Také poskytneme propočet nákladů na zaměstnání nového zaměstnance nebo v případě zvýšení mezd. Zároveň spolupracujeme s Vámi při hledání optimálních nákladů na Vaše zaměstnance.

Zpracování mezd je pravidelná činnost s poskytováním výstupů pro firmu i zaměstnance téměř nepřetržitě. Jedná se převážně o různá potvrzení pro zaměstnance pro získání finančních prostředků nebo pro různé úřady.

Personální agenda je dynamický proces změny osobních údajů zaměstnanců. Naším úkolem je v této oblasti sledovat osobní a rodinné informace zaměstnanců s ohledem na různá potvrzení.

Personální údaje se neustále mění a i u jednotlivých zaměstnanců je třeba zapracovávat potřebné změny. Naše odborné pracovnice při zpracovávání agendy provádějí zároveň kontrolu pracovních smluv, jejich rozvázání a všech potřebných podkladů a případně navrhují nápravu nedostatků.

V případě podnikových spoření zapracováváme potřebné údaje. Při směnném provozu provádíme přepočty nároku dovolených dle požadavků zaměstnavatele.