Vedení účetnictví

Pro Vaši společnost zpracujeme

  • Účetnictví v plném rozsahu
  • Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
  • Jednoduché účetnictví
  • Účetní závěrky uložíme do veřejného rejstříku

Na zpracování účetnictví používáme ověřený software splňující veškeré potřebné novinky z hlediska vedení příslušného účetnictví.

Součástí účetnictví jsou i nepříjemné věci ze života společností jako například nedostatek finančních prostředků a s tím spojené povinnosti vyhlásit na sebe insolvenci nebo řešení získáním úvěru. V životě firem se vyskytují i situace, kdy je zapotřebí sestavit mimořádné účetní závěrky nebo jiné podklady. Se všemi těmito nenadálými situacemi Vám rádi pomůžeme.

Všichni naši zaměstnanci i spolupracující osoby mají ekonomické vzdělání a neustále se účastní školení v novinkách z oblasti zákona o účetnictví a vyhlášek k zákonu o účetnictví. Daňový poradce působící ve společnosti je členem sekce účetnictví při Komoře daňových poradců České republiky.

Elektronická komunikace

Dle požadavků finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a jiných úřadů zasíláme veškeré podklady a přehledy elektronickou formou. Máme tedy přehled o všech podáních. Při udělení plné moci z Vaší strany Vás můžeme zastupovat před jednotlivými úřady.

Konzultace

Nedílnou částí naší vzájemné spolupráce jsou konzultace ve všech oblastech naší spolupráce. S ohledem na mnohaleté zkušenosti jsme schopni poskytnout i jiné informace a rady, případně můžeme pomoct s propočty různých variant investic jak ve firemní oblasti, tak i ve Vašem soukromém životě.

Spolupráce se samostatnými účetními

Naše mnohaleté zkušenosti nám dovolují spolupracovat s Vaším dodavatelem účetních služeb a řešit s ním Vaše účetní a daňové problémy. Tato spolupráce má pro Vás výhodu v tom, že naše služby můžete, ale nemusíte využívat pravidelně. Při této formě spolupráce je možné nastavit dva způsoby komunikace. Prvním je jednorázový dotaz, za který zaplatíte, nebo je možné si zvolit měsíční paušál a pak využívat na běžné dotazy nebo upřesnění v pochybnostech on-line pomoc elektronicky nebo telefonicky. Také můžeme poskytovat tuto službu pouze jako prostředek elektronické komunikace s úřady, pokud si nebudete chtít zřizovat elektronický podpis a nemáte povinnou datovou schránku.

Neziskový sektor

V této oblasti při zpracování mezd, účetnictví, vyúčtování grantů a sestavení daňového přiznání máme mnohaleté zkušenosti se záludnostmi daňové legislativy v neziskovém sektoru. Specialitou neziskového sektoru je přesné rozdělení činností neziskovky a jejich vyhodnocování pro daňové účely a k tomu ještě různé podmínky pro osvobození příjmů aby nebyly základem daně z příjmů. Život neziskovek je leckdy komplikovaný a složitý z hlediska právě daně z příjmů a ne z vlastní činnosti. Vedle komplikované daně z příjmů má neziskovka ještě další velmi problematickou oblast v dani z přidané hodnoty, pokud se neziskovka stane plátcem daně z přidané hodnoty. Některé neziskovky si toto neuvědomují a mohou si způsobit velkou škodu v podobě sankcí. Tomu všemu bychom Vás chtěli vyvarovat a zajistit Vám klidný chod a čas na Vaše poslání. Bohužel se setkáváme s názorem: „,Jsme neziskovka a nemáme žádný zisk, tak co bychom danili.“ Bohužel i ztráta může být v tomto případě zradou a může se právě díky komplikovanosti v daních z příjmů stát daňovým základem, ze kterého se vypočítává daň k zaplacení.

Vedení daňové evidence

Daňová evidence je speciální způsob jak stanovit daně. Týká se to pouze osob samostatně výdělečně činných definovaných v § 7 zákona o daních z příjmů. Zákon zde stanoví pravidla, jak sestavit daňový základ. Přestože se tato evidence nevede podle účetních předpisů, tak zákon pro definici majetku používá právě předpisy o účetnictví. V tomto případě mohou pro Vás nastat komplikace.

Oblast stanovení daní pro OSVČ nebo majitelé nemovitostí, kteří je pronajímají, může být velmi komplikovaná a vést ke stanovení zbytečně vysoké daňové povinnosti nebo naopak ke stanovení nesprávně nízké daňové povinnosti. Naši zaměstnanci se pohybují v této oblasti již od roku 1991 a byli celou dobu u toho, jak se vyvíjely daňové předpisy a jak se měnily postupy pro stanovení daní. Naše zkušenosti Vám pomůžou optimalizovat Vaše daně.