Daňové poradenství

Komora danovych poradcu

Společnost DUKIM s.r.o. vede daňový poradce Ing. Miroslav Mikeš (ev. č. u Komory daňových poradců ČŘ: 003900). Ostatní spolupracovníci pravidelně školíme a poskytují základní daňové poradenství.

Poskytujeme kompletní servis v oblasti zpracování daňových přiznání, jejich doručení na finanční úřady a případně zastupování při daňovém řízení na základě plné moci. Samozřejmostí je elektronická komunikace se státní správou.

Vždy se pro Vás snažíme stanovit optimální daňovou povinnost - příliš nízká daň totiž může znamenat v budoucnu problémy při získání úvěrů, naopak vysoká daň může vést k finančním problémům. Snažíme se s Vámi v průběhu roku neustále komunikovat a zjišťovat Vaše cíle a směry rozvoje. Pokud je to možné, dáme Vám v průběhu listopadu náhled na daňovou povinnost a řešíme s Vámi daňovou optimalizaci. A pokud by to pro Vás z hlediska daňové optimalizace bylo výhodné, zajistíme Vám odklad daňového přiznání v daních z příjmů na termín k 30. červnu.

Hlídáme za Vás aktuální daňové předpisy a jejich neustálé novely, kontrolujeme zpřísňování podmínek pro různé slevy na daních a uplatňování daňových nákladů.

Daňové poradenství a zpracování daňových přiznání poskytujeme pro tyto daně:

1) Daň z příjmu fyzických osob

 • zaměstnanci podávající daňové přiznání
 • podnikatelé (OSVČ)
 • fyzické osoby s příjmy z kapitálového majetku (obchodování s akciemi)
 • fyzické osoby s příjmy z pronájmu svého majetku
 • fyzické osoby s příjmy s ostatními příjmy (prodej majetků podléhající zdanění, příjmy z příležitostních činností a jiné příjmy)

2) Daň z příjmu právnických osob

 • obchodní společnosti
 • družstva
 • SVJ
 • neziskové organizace

3) Daň z přidané hodnoty

 • včetně všech výstupů pro státní správu v požadované elektronické formě

4) Daň silniční

 • auta registrovaná a používána v České republice

5) Daň z nemovitých věcí, tj. daň z vlastnictví

 • bytů
 • domů
 • pozemků

6) Daň z nabytí nemovitých věcí, tj. z daň z nakoupených nemovitých věcí

 • pozemků
 • staveb
 • části inženýrských sítí
 • jednotek
 • právem stavby
 • spoluvlastnickým podílem na nemovité věci

Vedení daňové evidence